Společnost GORDIC opět obhájila Certifikát vhodného dodavatele

Společnost GORDIC znovu úspěšně prošla dozorovým auditem se svým produktem Spisová služba GINIS. Splněním všech kvalifikačních kritérií a požadavků a byl uznán produktovou certifikační komisí za oprávněného užívat „CERTIFIKÁT VHODNÉHO DODAVATELE“ pro řešení v oblasti správy dokumentů a informací.

Více ve zprávách na webu GORDIC spol. s r.o.

Certifikát vhodného dodavatele